Vormgeving

Bij het produceren van drukwerk of het digitaal uitbrengen houdt ons werk niet op bij het alleen schrijven van de tekst. Wij begeleiden ook het traject van het vormgeven, met de daarbij behorende correctierondes, tot en met het drukken of de plaatsing op internet.

Wij zorgen voor het opmaken van uw tekst, de vormgeving, en het maken van foto’s.

Advertentie